Elektronikai technikus

Szakma: Elektronikai technikus

Képzés ideje: 2 év
Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika
OKJ szám: 54 523 02

Iskolánk OM azonosítója: 203041

Az elektronikai technikus feladata:

 • Elektronikai áramköröket tervez, épít, üzembehelyez
 • Hibajavítást végez és irányít
 • Irányítástechnikai rendszereket programoz
 • Ipari gyártórendszereket üzemeltet, karbantart
 • Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez
 • Számítógépes szerkesztő programokat használ
 • Alkalmazza a számítógépes szimulációkat
 • Elkészíti az áramkörök műszaki leírásait, rajzait
 • Teszteli az elektronikai áramkör működését
 • Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét
 • Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat
 • Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről
 • NYÁK lemez készítést, gyártást irányít
 • Beülteti, beforrasztja az elektronikai alkatrészeket
 • Elvégzi a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat
 • Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ
 • Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Tananyagegységek:

 • Informatikai alaptevékenységek
 • Technológiai alapműveletek
 • Munkaszervezés/tervezés
 • Műszaki rajz és dokumentációs ismeretek
 • Elektronikus áramkörök
 • Elektronikai gyakorlati ismeretek
 • Villamosipari technológia
 • Ipari gyakorlati ismeretek
 • Alkalmazott számítástechnika
 • Alkalmazott elektronika
 • Automatikai ismeretek
 • Automatizálási gyakorlat